Tho_empasses_tot_Expo_catalaT’ho empasses tot? Exposició
2012

Exposició preventiva per a menors d’edat sobre l’alcohol

Realitzada per a PDS