L’associació soja = salut és una estratègia per vendre que amaga la desforestació associada o l’expulsió de la pagesia llatinoamericà de les seves terres
Busquem altres líquides alternatives –com les begudes d’ametlla, arròs o civada– o bevem soja biològica conreada al nostre continent.