El format electrònic de factures, rebuts, nòmines, etc. permet arxivar d’una altra manera la documentació comptable

Acomiadem-nos de la cel·lulosa i els bitxos del paper, i organitzem la feina de manera que el paperam sigui substituït per l’e-arxivam.