Guíó de l’obra Petroreo de teatre per a dues persones en castellà.

Sobre el petróleo, els negocis que giren al seu voltant i els seus impactes.

Creat per a l’Encuentro social alternativo al petróleo (Madrid, 2008).