Hi ha rotatius que s’esforcen i molt en posar a l’abast de les nostres pupil·les i mans aquella informació que no ens sol arribar
Deixem de fer tombs i agafem la Directa.

Si ens subscrivim alimentarem amb qualitat la nostra matèria grisa i ajudarem al manteniment del setmanari i el seu projecte.