Coca_que_Guia_catalaCoca què? Guia d’activitats
2008

Propostes d’activitats que acompanyen l’exposició Coca què? sobre la cocaïna.

Realitzat amb PDS