El sabó líquid bàsicament és aigua envoltada de plàstic
Escollim sabó sòlid en l’envàs més sostenible de paper o cartró per evitar un transport innecessari d’H2O.